Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything

Bride.Ru

Books Menu

Home
Author Catalog
Title Catalog
Sectioned Catalog

 

- Poems - 3/7 -


грабят от народът гладен, граби подъл чорбаджия, за злато търговец жаден и поп с божа литургия!

Грабете го, неразбрани! Грабете го! Кой ви бърка? Скоро той не ще да стане: ний сме синца с чаши в ръка!

Пием, пеем буйни песни и зъбим се на тирана; механите са нам тесни — крещим: "Хайде на Балкана!"

Крещим, но щом изтрезнеем, забравяме думи, клетви, и немеем, и се смеем пред народни свети жертви!

А тиранинът върлува и безчести край наш роден: коли, беси, бие, псува и глоби народ поробен!

О, налейте! Ще да пия! На душа ми да олекне, чувства трезви да убия, ръка мъжка да омекне!

Ще да пия напук врагу, напук и вам, патриоти, аз веч нямам мило, драго, а вий... вий сте идиоти!

ХАДЖИ ДИМИТЪР

Жив е той, жив е! Там на Балкана, потънал в кърви, лежи и пъшка юнак с дълбока на гърди рана, юнак във младост и в сила мъжка.

На една страна захвърлил пушка, на друга сабля на две строшена; очи тъмнеят, глава се люшка, уста проклинат цяла вселена!

Лежи юнакът, а на небето слънцето спряно сърдито пече; жетварка пее нейде в полето, и кръвта още по-силно тече!

Жътва е сега... Пейте, робини, тез тъжни песни! Грей и ти, слънце, в таз робска земя! Ще да загине и тоя юнак... Но млъкни, сърце!

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира: него жалеят земя и небе, звяр и природа и певци песни за него пеят...

Денем му сянка пази орлица и вълк му кротко раната ближе; над него сокол, юнашка птица, и тя се за брат, за юнак грижи!

Настане вечер — месец изгрее, звезди обсипят свода небесен; гора зашуми, вятър повее — Балканът пее хайдушка песен!

И самодиви в бяла премяна, чудни, прекрасни, песен поемнат, — тихо нагазят в трева зелена и при юнакът дойдат, та седнат.

Една му с билки раната върже, друга го пръсне с вода студена, трета го в уста целуне бърже — и той я гледа, — мила, засмена!

"Кажи ми, сестро, де — Караджата? Де е и мойта вярна дружина? Кажи ми, пък ми вземи душата — аз искам, сестро, тук да загина!"

И плеснат с ръце, па се прегърнат, и с песни хвръкнат те в небесата, - летят и пеят, дорде осъмнат, и търсят духът на Караджата...

Но съмна вече! И на Балкана юнакът лежи, кръвта му тече, - вълкът му ближе лютата рана, и слънцето пак пече ли — пече!

МОЯТА МОЛИТВА

"Благословен бог наш..."

О, мой боже, правий боже! Не ти, що си в небесата, а ти, що си в мене, боже — мен в сърцето и в душата...

Не ти, комуто се кланят калугери и попове и комуто свещи палят православните скотове;

не ти, който си направил от кал мъжът и жената, а човекът си оставил роб да бъде на земята;

не ти, който си помазал царе, папи, патриарси, а в неволя си зарязал мойте братя сиромаси;

не ти, който учиш робът да търпи и да се моли и храниш го дор до гробът само със надежди голи;

не ти, боже, на лъжците, на безчестните тирани, не ти, идол на глупците, на човешките душмани!

А ти, боже, на разумът, защитниче на робите, на когото щат празнуват денят скоро народите!

Вдъхни секиму, о, боже, любов жива за свобода — да се бори кой как може с душманите на народа.

Подкрепи и мен ръката, та кога въстане робът, в редовете на борбата да си найда и аз гробът!

Не оставяй да изстине буйно сърце на чужбина, и гласът ми да премине тихо като през пустиня!...

[ЗАДАДЕ СЕ ОБЛАК ТЕМЕН]

***

Зададе се облак темен откъм гора, от Балкана: дали ще е дъждец дребен, или ще е буря страшна?

Ех, мой дядо, тежко време! Ралото се едвам влачи, и след него сееш семе, пот от чело, град от очи!

Кажи, дядо, защо плачеш над тез дълги бразди черни; от чер облак ли се плашиш, или мрат ти деца дребни?

Кажи, дядо, че аз помня какъв юнак напред беше; бог да прости баба Стойна, тя пееше, ти ореше.

Друг път — помниш? — лани беше: аз заминах през гората, сред юнаци ти седеше като баща със брадата.

Какъв беше ти тогава! Сега плачеш — защо, дядо? Байряк ли се не развява, или нямаш сърце младо?

"Ех, мой синко! Що ме питаш? Чуй тоз гарван, де там грачи... Но в село нели отиваш, ще да видиш защо плаче

стар войвода след туй рало! Там селото се е сбрало на мегданя, за да гледа мойте момци, мойте чеда!

Ти ще видиш там набити на прътове, на върлини


Poems - 3/7

Previous Page     Next Page

  1    2    3    4    5    6    7 

Schulers Books Home Games Menu

Home
Balls
Battleship
Buzzy
Dice Poker
Memory
Mine
Peg
Poker
Tetris
Tic Tac Toe

Google
 
Web schulers.com
 

Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything