Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything

Bride.Ru

Books Menu

Home
Author Catalog
Title Catalog
Sectioned Catalog

 

- Poems - 4/7 -


на момците ми главите — избиха се две дружини!

Двама братя воеводи, двамата ми верни сина: скарали се кой да води бащината си дружина!

Тесни били планините за несговорна дружина! И стърчат им днес главите, за да плаче кой как мине.

Боже, с гръм ти разсипи ме! Ветре, в прах ти разнеси ме! Да не гледам деца малки и техните клети майки,

окол пръте как се късат — ръце вдигат към главите, и как после ще се мъчат голи, боси и пребити."

Закапаха едри капки, летят, крякат гъски, патки: буря страшна ще да ревне, нели не са капки дребни.

Секи тича, в село бяга, дядо не ще да разпряга. — Хайде, дядо, да вървиме. "Стой, да умра, помогни ми!"

СТРАННИК

Бързай, странник, върви скоро къща бащина да стигнеш; пред къщата играй хоро, през хорото ти ще минеш.

"Добре дошъл", ще ти кажат деца, баби и подевки; а момите — те играят подир дружкини засевки.

Няма нищо! Други зема тази, що си нявга любил; но и за теб моми има: бога не си с камъни бил.

Ще излезе стара майка да посрещне мила сина, ще заплаче, ще завайка: "Син дочаках от чужбина!"

Ще прегърне мъжка снага, а ти нейни стари кости; ще чуйш майчина си тъга, ще чуйш нейни думи прости.

Ще чуйш, ала недей плака, първо либе че сгодили, друга вест те тебе чака — за баща и братя мили!

Турци тейка ти убиха, братята ти и двоица полежаха, па изгниха, отровени във темница.

Но то нищо! Ти да си жив, баща скоро ще да бъдеш, — бог е добър и милостив, а ти трябва род да въдиш.

На, че плачеш! Ех, жена си! За жени е плачът даден, за жени, за сиромаси: ти не си ни гол, ни гладен.

Речи тамо: "Бог да прости", на попове по патрихил, на трапеза свикай гости, пък бъди какъвто си бил!

Земи жена хубавица, или грозна със имот; народи рояк дечица и с сюрмашки ги храни пот.

Тъй глупецът, тъй залита да прекара добър живот, и никога не се пита човек ли е той или скот!

ПРИСТАНАЛА

Посвещава се на г-ца М. И. Г-ва

Кавал свири на поляна, на поляна, край горица; млада, хубава Стояна търчи с менци за водица.

Из градина крещи, вика, омразната нейна стрика: "Полудя ли, мар Стояно, та отиваш толкоз рано?

Стой, почакай д'идем двама!" Па се спусна к'нейна мама да ковлади тя Стояна, че отива на поляна.

Ей изкочи стара майка на висок и хубав чардак: ахна, търти се, заплака, като видя кървав байряк,

че се байряк там ветрее сред юнаци, сред дружина, и Стоянка се белее в прегръдките у Дойчина.

Като зърна той, че иде неговото мило либе, из юнаци той изскочи и към нея с пръст посочи:

"Ей, дружина, хай станете! Ей я иде — погледнете: туй е мойта горска птица, туй е мойта годеница!"

Па си весел, засмян тръгна да посрещне той Стояна; наближи я — с пушка гръмна, като видя, че й засмяна.

И дружина загърмяха на засевки, та запяха; а тя ръце си разгърна, та Дойчин я млад прегърна.

А нейната клета мама, като гледа таз измама, сълзи лее и проклина ту щерка си, ту Дойчина.

"Да не цъфнеш, да не пекнеш, дъще клета, със Дойчина, да окапеш, дето седнеш — да не станеш по година!

Дано болест те налегне, болест, дъще, живеница, и Дойчин да не убегне от верига, от темница!

Тоз хайдутин, що го либиш, на кол утре да го видиш, че от там се тебе хили и на горски самодиви!

Че той батя ти измами, та хайдутин върл направи; а теб, дъще, клета, мами, баща, майка та остави!"

От тез клетви се събуди и Стоенкин баща стари; той излезе и се чуди и в главата се удари.

Но кат видя той Дойчина, дъщеря си и мил сина, попоглади си брадата и извика към гората:

"Горо, горо, майко мила, толкоз годин си хранила мене, горо, юнак стари с отбор момци и другари, —

храни, горо, таквиз чеда, дорде слънце в светът гледа; дорде птичка в тебе пее, тоз байряк да се ветрее!"

БОРБА

В тъги, в неволи, младост минува, кръвта се ядно в жили вълнува, погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде... На душа лежат спомени тежки, злобна ги памят често повтаря,


Poems - 4/7

Previous Page     Next Page

  1    2    3    4    5    6    7 

Schulers Books Home Games Menu

Home
Balls
Battleship
Buzzy
Dice Poker
Memory
Mine
Peg
Poker
Tetris
Tic Tac Toe

Google
 
Web schulers.com
 

Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything