Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything

Bride.Ru

Books Menu

Home
Author Catalog
Title Catalog
Sectioned Catalog

 

- Poems - 5/7 -


в гърди ни любов, ни капка вяра, нито надежда от сън мъртвешки да можеш свестен човек събуди! Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита: "Богат е", казва, пък го не пита колко е души изгорил живи, сироти колко той е ограбил и пред олтарят бога измамил с молитви, с клетви, с думи лъжливи. И на обществен тоя мъчител и поп, и черква с вяра слугуват; нему се кланя дивак учител, и с вестникарин зайдно мъдруват, че страх от бога било начало на сяка мъдрост... Туй е казало стадо от вълци във овчи кожи, камък основен за да положи на лъжи святи, а ум човешки да скове навек в окови тежки! Соломон, тоя тиран развратен, отдавна в раят нейде запратен, със свойте притчи между светците, казал е глупост между глупците, и нея светът до днес повтаря — "Бой се от бога, почитай царя!" Свещена глупост! Векове цели разум и совест с нея се борят; борци са в мъки, в неволи мрели, но, кажи, що са могли да сторят! Светът, привикнал хомот да влачи, тиранство и зло и до днес тачи; тежка желязна ръка целува, лъжливи уста слуша със вяра: мълчи, моли се, кога те бият, кожата да ти одере звярът и кръвта да ти змии изпият, на бога само ти се надявай: "Боже, помилуй — грешен съм ази", думай, моли се и твърдо вярвай — бог не наказва, когото мрази... Тъй върви светът! Лъжа и робство на тая пуста земя царува! И като залог из род в потомство ден и нощ — вечно тук преминува. И в това царство кърваво, грешно, царство на подлост, разврат и сълзи, царство на скърби — зло безконечно! кипи борбата и с стъпки бързи върви към своят свещени конец... Ще викнем ние: "Хляб или свинец!"

ГЕРГЬОВДЕН

"Паситесь, добрые народы! Вас не разбудит чести клыч; Начто стадам дары свободы? Их должно резать или стричь..." Языков

Ликуй, народе! Старо и младо, хвалете и днес бога и царят! Днес е Гергьовден. От овце стадо тъй блейше вчера подир овчарят, когато тоз цар, безгрижен, глупав, както и сички царьове земни, поведе стадо с кривакът хубав и с умни псета — министри верни, без портфейли, но и без заплата, на кои същ цар и да погледне, "Блазе й — би казал — живей овцата и от народът мой по-честито!" И тръгна стадо с агнета дребни, върви и крета от път убито, та сичко младо под нож да легне за свети Гергя — божи разбойник... Бездушен, глуп, изгнил покойник. Жертви ли иска? Иска овчарят, гладното гърло, попът пиени, както от тебе, народе, царят иска за свойте гнусни хареми и за тез, що те мъчат, обират; а ти им даваш потът, кръвта си и играйш даже, кога те бият! На — днес богати и сиромаси, пиени там — те песни пеят и хвалят с попът бога и царят... Ликуй, народе! Тъй овце блеят и вървят с псета подир овчарят.

ПАТРИОТ

Патриот е — душа дава за наука, за свобода; но не свойта душа, братя, а душата на народа! И секиму добро струва, само, знайте, за парата, като човек — що да прави? продава си и душата.

И е добър христиенин: не пропуща литургия; но и в черква за туй ходи, че черквата й търговия! И секиму добро струва, само, знайте, за парата, като човек — що да прави? залага си и жената.

И е човек с добро сърце: не оставя сиромаси; но не той вас, братя, храни, а вий него със труда си! И секиму добро струва, само, знайте, за парата, като човек — що да прави? изяда си и месата.

НЕЙ

Питаш ме защо съм аз дохождал нощя у вас, как съм скочил през плета и що щял съм да крада.

Кат мъжът ти не съм стар да не видя в темна нощ: аз си имам за другар на поясът остър нож.

Нощ бе темна като рог, примъкнах се като смок: слушам, гледам — сички спят, спеше си и ти с мъжът.

Там в градина аз седнах, в ръка силна нож стиснах: ще излезе, рекох, той, ще изпита гневът мой.

Гледам вкъщи свещ гори, вие спите — мен в гърди силен пламък, яд гори и гняв ще ме умори.

Впил съм очи във свещта, а не виждам, че нощта превали се и мина и зора се веч сипна.

Славей песен си запя: с радост среща той зора: през прозорецът глава се показа и засмя.

Тебе тутакси познах и тогаз се чак стреснах; "Друг път", славею казах и през плетът пак скокнах.

Ето защо идвах аз в темна нощ и грозен час: ще умре един от нас — ил мъжът ти, или аз!

ХАЙДУТИ Баща и син

Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна — запея песни юнашки, хайдушки, песни за вехти войводи — за Чавдар страшен хайдутин, за Чавдар вехта войвода — синът на Петка Страшника! Да чуят моми и момци по сборове и по седенки; юнаци по планините, и мъже в хладни механи: какви е деца раждала, раждала, ражда и сега българка майка юнашка; какви е момци хранила, хранила, храни и днеска нашата земя хубава! Ах, че мен, дядо, додея любовни песни да слушам, а сам за тегло да пея, за тегло, дядо, сюрмашко, и за свойте си кахъри, кахъри, черни ядове! Тъжно ми й, дядо, жално ми й, ала засвири — не бой се, — аз нося сърце юнашко, глас имам меден загорски,


Poems - 5/7

Previous Page     Next Page

  1    2    3    4    5    6    7 

Schulers Books Home Games Menu

Home
Balls
Battleship
Buzzy
Dice Poker
Memory
Mine
Peg
Poker
Tetris
Tic Tac Toe

Google
 
Web schulers.com
 

Schulers Books Online

books - games - software - wallpaper - everything